Pinksteren met Our Choice

Op zondag 20 mei om 10.00 uur nodigen wij u uit voor deze eucharistieviering.
Pastor Jan de Waal zal voorgaan.

Hoeveel mensen zouden nog weten wat we met Pinksteren eigenlijk vieren?

In onze opening staat:

Pinksteren een feest van heilig vuur.
Mensen raakten in vuur en vlam om te gaan doen
wat hun voorman uit Nazareth ooit deed.
Zijn gedrevenheid werd hun gedrevenheid.
Zijn uitstraling werd hun uitstraling.
De Geest zette mensen in beweging.
Ze spraken de taal van het hart.

Wij vieren met Pinksteren dat ook wij geraakt worden door die Geest en de taal van het hart spreken voor vriend en vreemde!

U bent van harte welkom

Namens Our Choice
Virginia Bartels

Niet toegestaan!